UFO Evidence Home  
 

 

Are UFOs real?  Survey Results

LATEST SURVEY RESULTS  
Are UFOs real? Name, Location, Date

skeata

2/16/2014 6:47:23 PM

when every thing is tranquil the end will come .. like birth pains getting greater as the day comes closer .. skeata

when every thing is tranquil the end will come .. like birth pains getting greater as the day comes closer .. skeata

when every thing is tranquil the end will come .. like birth pains getting greater as the day comes closer .. skeata

when every thing is tranquil the end will come .. like birth pains getting greater as the day comes closer .. skeata

when every thing is tranquil the end will come .. like birth pains getting greater as the day comes closer .. skeata

skeata

2/16/2014 6:44:45 PM

tranquilldddd Untitledzztranquilldddd Untitledzztranquilldddd Untitledzztranquilldddd Untitledzztranquilldddd Untitledzz

skeata

2/16/2014 6:42:46 PM

skeatassss Untitledddfff
picture sharing


skeatassss Untitledddfff
picture sharing


skeatassss Untitledddfff
picture sharing


skeatassss Untitledddfff
picture sharing


skeatassss Untitledddfff
picture sharing


skeata

2/16/2014 6:29:37 PM

rob kells 16


skeataqqqqqs Untitled


skeataqqqqqs Untitledkk


skeataqqqqqs Untitledkkss


skeataqqqqqs Untitledkkssii


skeataqqqqqs Untitledkkssiizz


skeataqqqqqs Untitledkkssiizzioio


skeataqqqqqs Untitledkkssiizzioioaa


skeataqqqqqs Untitledkkssiizzioioaaoo


skeataqqqqqs Untitledkkssiizzioioaaookk


theworldskeatesy Untitledimage post


skeata

2/16/2014 6:19:51 PM

Johnh
capture software


skeata

2/16/2014 5:35:11 PM

Bgop Ez FCUAAZx QG
screen grab


new jerusalum canberra australia sydney building fire ..skeata

skeata
new jerusalum canberra australia
2/16/2014 5:33:40 PM

the new jerusalum canberra australia ... sydney building fire stated with an explosion in an asian restraunt suspiceously this morning .. one of many lit for insurence scams to clear heritage buildings catholic greed .. skeata

skeata
new jerusalum canberra australia
2/16/2014 5:30:07 PM

Untitlediuuytetrjjjjooo
image hosting


Untitlediuuytetrjjjjooo
image hosting


Untitlediuuytetrjjjjooo
image hosting


Untitlediuuytetrjjjjooo
image hosting


Untitlediuuytetrjjjjooo
image hosting


skeata

2/16/2014 5:27:07 PM

Never?m, ?e by niektor? sen človeka bol tak? ?iv? a z?itok tak siln? a predstihuj?ci aktu?lne ľudsk? poznanie a aktu?lne ľudsk? sk?senosti, ?e sa mi to len sn?valo asi v roku 1960-61, kr?tko po vypusten? b?val?m Sovietskym zv?zom prvej umelej dru?ice Zeme so psom Lajka na palube.
Mal som asi 13 rokov a i?iel som po ulici bl?zo futbalov?ho ?tadi?na vo Veľk?ch Lev?roch neďaleko Bratislavy. Keď zrazu som zbadal za jasn?ho tepl?ho dňa smerom od hran?c Slovenska s Rak?skom (od z?padu) v?chodne a? juhov?chodne ?pl?vať? na oblohe desiatky čudn?ch objektov, o ak?ch som nikdy nepočul a nikdy neč?tal. V čase, keď sme poznali prv? umel? dru?ice a obe?nice Zeme len v podobe gule a z kn?h J. Vernea len kozmick? ?loď? v tvare veľk?ho delov?ho n?boja, tieto objekty mali r?zne tvary a veľkosti ? obrovsk?ch vojensk?ch ?pont?nov?, obrovsk?ch i men??ch niekoľkoposchodov?ch ku?elov, alebo diskov r?znych veľkost?. Boli ich skutočne desiatky, pohybovali sa takmer nehlučne (alebo s pocitmi veľmi tich?ho bzukotu u človeka), a? človeku zast?val rozum ? asi sn?vam, určite teraz sp?m ! (Aj keď som s veľkou pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, vtedy v?bec nespal.) Tak? čosi vtedy e?te nebolo ? aspoň v b?valom Československu ? zobrazovan? a op?san? ani v rom?noch, ani v časopisoch, ani v komiksoch a v science-fiction.
U? ako 13-ročn? chlapec bol som veľmi poznaniachtiv? a značne sč?tan?, napriek tomu som zapochyboval o realite a sna?il som sa s?m seba presvedčiť, ?e m?m buď ?pal od slnka a preludy, alebo ?e vid?m bo?ie zjavenie, o ktorom rad?ej nebudem nikomu hovoriť. Ale keď?e tento ?sen? sa mi v ?ivote často ?ivo pripom?nal a pripom?na aj po 50-tich rokoch, potom neviem ... ?e by niekto po vypusten? prv?ch umel?ch dru??c Zeme s fotografick?mi a kamerov?mi syst?mami dostal strach, ?e u? bude ľahko sledovateľn? a ľahko kontrolovateľn? ?!
Pavel.

pavel skrina
Veľk? Lev?re, Slovakia
2/16/2014 3:02:30 PM

   

  Records 13821 to 13830 of 44789
 
First Previous Next Last

 


 

 

Ads help to support this site: