UFO Evidence Home  
 

 

Are UFOs real?  Survey Results

LATEST SURVEY RESULTS  
Are UFOs real? Name, Location, Date

skeatesy

5/5/2014 1:43:22 AM

skeatesy

5/5/2014 1:40:31 AM

skeatesy

5/5/2014 1:38:28 AM

skeatesy

5/5/2014 1:37:08 AM

skeatesy

5/5/2014 1:35:45 AM

9 2137362 rok051213landry1 t460


036 bishop of riponleeds 500x375


aaaa1378418417c2ce22e0b917f9n


aaaaaaa13784184619376c8fd5bcf93n


aaaaaaaaaaa0


aaaaaaaaaaaaaaht yando goat wedge tail2


aaaaaaaaaaaul glider assy ground plane


aaaaaaaaaakruno3


aaaaaaaaa Goat Feet


aaaaaaaa G1 Ramp 3


aaaaaaaa G4 N6


aaaaaaaa HHP Mesit


aaaaaaaamaxresdefault


aaaaaaaa PP static1


aaaaaaaa Sandlin Goat three view


aaaaaaaasundog id653


aaaaaaabut 2s


aaaaaaamaxresdefault


aaaaaaamelook2


aaaaaaa Sundog TP


aaaaaaa Sundog LBAilerons


aaaaaaa Super Floater SMB


aaaa DSC 0010 (9)


aaaa Sandlin Goat aircraft overview


australia flag map (2)


blindfold


Catholic priest leading in Lords prayer


childrensrightsskeatesyww


childrensrightsskeatesyww jpgbb


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


childrensrightsskeatesyww jpgbb jpgcc pngcc jpyy


chiurchandstateskeatesyuu


chiurchandstateskeatesyuu pngff


chiurchandstateskeatesyuu pngff pngff


chiurchandstateskeatesyuu pngff pngff pngff


chiurchandstateskeatesyuu pngff pngff pngff pnrr


chiurchandstateskeatesyuu pngff pngff pngff pnrr


chiurchandstateskeatesyuu pngff pngff pngff pnrr


parliament 140213 Getty


Parliament House Australia


prayer


prayer


Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffimage sharing


skeatesy

5/5/2014 1:32:19 AM

skeatesy

5/5/2014 1:31:38 AM

skeatesy

5/5/2014 1:28:07 AM

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffscreen shot on pc


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffscreen shot on pc


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffscreen shot on pc


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffscreen shot on pc


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffscreen shot on pc


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffscreen shot on pc


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffscreen shot on pc


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffscreen shot on pc


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffscreen shot on pc


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Untitled pngffff pngffscreen shot on pc


skeatesy

5/5/2014 1:19:35 AM

skeatesy

5/5/2014 12:56:13 AM

   

  Records 9261 to 9270 of 43976
 
First Previous Next Last

 


 

 

Ads help to support this site: